Western Union-tjenesten Til en bankkonto | Western Union

Begrensninger

Tilgjengelighet av tjenesten for direkte overføringer til bank avhenger av visse betingelser, blant annet beløp sendt, destinasjonsland, tilgjengelig valuta, reguleringsspørsmål, identifikasjonskrav og forhandlerens åpningstider. Mulighet for å utføre overføringer avhenger av bankens deltakelse, bankens åpningstider, inkludert lokale fridager og helligdager samt bankregler når det gjelder tilgjengelige midler (samlet kalt «begrensninger»). Direkte overføringer til bank vil generelt krediteres til kvalifiserte bankkontoer hos destinasjonsbanken innen én til fem virkedager etter at pengene er sendt, i henhold til begrensningene.

Transaksjoner: (i) som overskrider visse summer; (ii) til enkelte destinasjoner; (iii) som omfatter enkelte reguleringsspørsmål; eller (iv) sendt gjennom forsinkelsesalternativer, kan ta lengre tid og være underlagt euro-grenser eller ytterligere begrensninger. Se aktuelt skjema eller vilkår og betingelser på nett for detaljer.

Sjekk tilgjengelige destinasjonsland.